Aarteenetsijöiden miesporukka kokoontui aikoinaan Vantaan uimahallilla vuosien ajan. Itse pääsin mukaan erään ystävän kautta. Hän oli ollut mukana jo pitempään tässä tuntemattomassa porukassa. Olen tuon mukaan menon jälkeen ollut tuttunäky aarteenetsijöiden illoissa, yksi lukuisista mukaan tulleista ja mukaan jääneistä.

Tuo miesporukka otti hyvin vastaan uusia tulijoita. Jotkut tulivat yhdeksi kerraksi toiset useammaksi, toiset jäivät vakiokävijöiksi. Jokaista kuultiin, kunnioitettiin. Heitä ei ”lynkätty” erilaisten ajatusten vuoksi. Otettiin kyllä kantaa, sanottiin, sieltä täältä miehiä saattoi puhua sanan toinen toisen. Kannanotot olivat rakentavia. Kärkkäitäkin puheita oli ja niillekin oli sijansa, mutta kyllä iltaan aina sovituksen sana löytyi ja Jumalan sana, rukous, Jeesuksen korostaminen, ristin Armo. Sitä tuntui tarvitsevan jokainen. Miehet kyllä hiljenivät, kun puhuttiin Jumalan Sanan hoitoa.

Illat alkoivat tuolloin saunomisella, jotkut kävivät polskuttelemassa altaassakin. Sauna mukavasti pehmitti ja saunassa oltiin kaikki samanlaisia, ei toinen ollut sen kummenpi, niinhän saattoi jokainen omin silmin nähdä. Juteltiin talon rakentamisesta, autojen huollosta, milloin mistäkin niin kuin miesporukka nyt haastelee. Sitten saunan jälkeen oli varsinainen iltahetkemme.

Tuo miesporukka sieti erilaisuutta. Sinne mahtui puhujat ja hiljaa olevat ja siltä väliltä. Itse kuuluin  hiljaa oleviin. Olen sanonut, että ”kymmenen vuotta” olin seurailija, kuuntelija, tarkkailija ja sisäisesti rukoilija. Imin itseeni miesten tarinoita elämästään. Siellä oltiin asiassa, kuka sitten avasikin suunsa muiden kuullen. Elävää elämää kaikkien kuullen. Kun uusi  mies ilmaantui, hänelle annettiin mahdollisuus esittäytyä, kertoa jotain itsestään, mitä halusi. Välillä pidettiin esittelykierros, ”pienellä tai isolla kaavalla”. Pieni kaava oli lyhyt ja ytimekäs kuitenkin vapaa. Iso kaava saattoi viedä koko illan, jolloin kuultiin mitä erilaisimpia uskoontulokertomuksia henkilökohtaisia ja kunkin vapaalla tavalla kertomia, mitä halusi.  Miesten ikäjakauma oli ehkä 30 ikävuodesta 80:een. Oli hyvin koskettavia puheita. Joku oli tullut kasvatuskodin kautta, joku menettänyt vaimonsa eron tai kuoleman kautta, jollakin oli huumeongelmaa, perheenjäsenellä oli huumeongelmaa. Joillakin oli puhuttavaa, kuinka oli saanut vaimon. Joku, kuinka Herra oli varjellut ihmeellisesti ( mm. Yrjön kokemia tällä Aarteenetsijöiden Elämä opettaa sivulla), joku kertoi kuinka oli elämän pienissä asioissa saanut johdatusta. Kaikissa puheissa tuotiin esiin Jeesuksen apu, hoito.

Isättömänä ja kuitenkin isänä ja miehenä, perheellisenä, ja kuitenkin ikään kuin isävammaisena imin itseeni hiljaisuudessa elävää elämää. Katselin, kuuntelin miehiä. Millaisia he ovat, mitä he puhuvat, millainen heidän olemuksensa on, kun he puhuvat. Millainen on heidän ulkonainen olemuksensa, miltä he näyttävät. Kuuntelin heidän koulutustaan, kouluttamattomuuttaan, heidän elämässä selviytymistään. Ja kaiken keskellä, mitä Jeesus heille merkitsi. Jeesus oli heille tullut läheiseksi. Kuinka he antoivat kunnian vaikeuksista selviämiselleen Jumalalle, Jeesukselle. Jeesuksen ristintyö,  Jeesuksen veri. Ystävien rukous, erilaiset uskovien piirit, kullakin oli tarinansa  elävästä elämästä. Jokaisella oli tarve rauhaan, tulevaisuuteen, puolisoon, ystävään, hyväksytyksi tulemiseen, kuulemiseksi tulemiseen, puhumiseen ja kuuntelijaan, Jumalan sanaan, joka pysyy. Itseäni auttoivat voimakkaasti Jeesusta korottavat puheet, kuinka Hän auttaa ja miten Jumalan sana lupaa ja yhteiset rukoukset.

Huomasin, että miehen malli ei ole  mies, joka on ”macho” tai ”hiiri”, rohkea tai pelokas, osaava tai vähemmän taitava, yliopiston käynyt tai kouluja käymätön ja mitä vielä lisäisinkään tähän luetteloon, mitä erilaisimmista miehistä. Mies on kaikkea noita. Jumalan luoma mies on täydellinen, sellaisena kuin on. Jumala antaa, rakentaa, hoitaa, siunaa... Isättämästä tulee isä. Naimisiin aikomattomalle annetaan vaimo....Herra Jeesus näkee sisäiset haavamme, mitättömyytemme, suuruutemme, ihmeellisyytemme. Herra Jeesus ylentää ja alentaa. Jumala, Isä. Rauhan ruhtinas. Hän eheyttää. Kun etsimme ( ja senkin saamme Häneltä) ensin Jumalan Valtakuntaa ja Hänen vanhursakuttaan, kaikki muukin annetaan sen ohessa. Kiitos Herralle Jeesukselle ja kunnia Jumalalle.

Kari